آرشیوهای دسته بندی:برنامه غذایی

برنامه غذایی پنبه

فروت ست z-n-b ترکیب مناسبی از عناصر ازت، روی و بر است. این کود در برنامه غذایی پنبه شرایطی را به وجود می‌آورد که عناصر غذایی موردنیاز برای سال آینده را ذخیره کند. استفاده از ترکیب سوپر میوه z-n-b در شروع فصل و هنگام تورم جوانه‌ها علاوه بر تأمین غذایی گیاهی موجب افزایش انرژی گیاه، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه‌های سالم می‌گردد.

ادامه مطلب

برنامه غذایی انگور

برنامه غذایی انگور

کود پلت مرغی نه تنها منبع ارزشمندی از عناصر غذایی پر مصرف نظیر ازت، فسفر، گوگرد و هیومیک اسید و عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، مس و… است؛ بلکه با تشدید فعالیت های زیستی در باروری خاک بسیار موثر است. این کود مواد آلی برای رشد را تامین می کند.

برنامه غذایی انگور

کود نیترات کلسیم مایع تامین کننده تخصصی عنصر کلسیم در گیاهان در دوره های مختلف رشد است. همچنین سبب افزایش رشد بافت های گیاه و بهبود نفوذ آب در خاک و افزایش کشش دیواره سلولی و افزایش کیفیت، سایز و بازارپسندی محصولات برداشت شده می شود. این مجصول برای خوشه بندی انگور استفاده می شود.

برنامه غذایی انگور

کود npk-10-52-10 در اوایل فصل رشد ریشه و برگ ها را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر عملکرد محصول می گذارد. مصرف کودهای پایه را به حخداقل می رساند. این کود فاقد کلر و سدیم و فلزات سنگین است. به دلیل داشتن فسفر بالا برای رشد میوه خیلی موثر است.

هیومیک مایع شیمی گل ساختمان خاک را اصلاح نموده و سبب افزایش حاصلخیزی و نگهداری آب می شود. افزایش قدرت جوانه زنی بذر، توسعه و رشد ریشه، کاهش درجه باز بودن روزنه ها و کاهش تبخیر که باعث شادابی و تحریک رشد گیاه می شود.

برنامه غذایی انگور

کود آلی ژله ای فرتی پلاس با دارا بودن درصد مناسبی از عناصر مختلف در کنار یکدیگر موجب تغذیه گیاهان زراعی و باغی، افزایش عملکرد و راندمان، افزایش مقاومت در برابر تنش های آبیازی و دمایی می شود.

همچنین ویژگی های زیر را نیز داراست:

  • جلوگیری از پویدگی دانه ها و چرک شدن میوه
  • تامین مواد آلی، کبسیم و ازت
  • نگهداری و درشت شدن میوه

برنامه غذایی سیب زمینی

 

برنامه غذایی سیب زمینی

کود آلی پلت نه تنها منبع ارزشمندی از عناصر غذایی پر مصرف نظیر ازت، فسفر، گوگرد، هیومیک اسید و همچنین عناصر کم مصرف نظیر آهن، روی و مس است بلکه با تشدید فعالیت های زیستی در باروری خاک بسیار موثر است.

برنامه غذایی سیب زمینی

این کود حاوی ماکروهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم می باشد. در اوایل فصل رشد، ریشه و برگ ها را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر عملکرد محصول می گذارد و مصرف کودهای پایه را به حداقل می رساند. این کود فاقد کلر، سدیم و فلزات سنگین است.

برنامه غذایی سیب زمینی

کود NPK برای همه نوع گیاه قابل استفاده است. باعث رشد گیاه و افزایش حاصلخیزی خاک شده و از کمبودهای تغذیه ای با عدم توازن عناصر غذایی نیز جلوگیری می کند و در تمامی مراحل رشد قابل مصرف است و سبب افزایش کمی و کیفی محصول می گردد.

برنامه غذایی سیب زمینی

اسید آمینه موجود در سوپر آمینو سبب تقویت دیواره سلولی گیاه، افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی (شوری، دمایی) و ایجاد توازن در آب می شود. همچنین باعث افزایش فتوسنتز و سبزینگی گیاه شده و در فرآیند گرده افشانی، افزایش تعداد دانه گرده و جوانه زنی دانه گرده نیز موثر است.

برنامه غذایی سیب زمینی

کود کلسیم مایع تامین کننده تخصصی عنصر کلسیم در گیاهان در دوره های مختلف رشد است. همچنین سبب افزایش رشد بافت های گیاه و بهبود نفوذ آب در خاک و افزایشش کشش دیواره سلولی و افزایش کیفیت سایز و بازارپسندی محصولات برداشته شده می شود.

برنامه غذایی گندم

برنامه غذایی گندم قبل از کاشت

کود آلی پلت در برنامه غذایی گندم نه‌تنها منبع ارزشمندی از عناصر غذایی پر مصر نظیر ازت، فسفر و گوگرد و هیومیک اسید و عناصر کم مصر مانند آهن، روی و مس و … است، بلکه با تشدید فعالیت‌های زیستی در باروری خاک بسیار مؤثر است.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: قبل از کاشت
میزان مصرف: 600 کیلوگرم در هکتار
نحوه مصرف: خاکی به همراه شخم


برنامه غذایی گندم بذرمال

اسید هیومیک شیمی گل از معادن لیوناردیت استخراج می‌شود. این محصول ساختمان خاک را اصلاح نموده و سبب افزایش حاصلخیزی و نگهداری آب می‌شود. افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، توسعه و رشد ریشه، کاهش درجه بازبودن روزنه‌ها و کاهش تبخیر که سبب شادابی و تحریک رشد گیاه می‌شود در نهایت تمامی این عوامل موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه و محصول می‌گردد.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: بذر مال
میزان مصرف: 2-3 در یک تن بذر
نحوه مصرف: ترکیب با بذر


برنامه غذایی گندم پنجه زنی

کود آلی مایع فرتی پلاس در برنامه غذایی گندم با دارابودن درصد مناسبی از عناصر مختلف در کنار یکدیگر موجب تغذیه گیاهان زراعی و باعث، افزایش عملکرد و راندمان و افزایش مقاومت در برابر تنش‌ها اعم از تنش‌های آبیاری و دمایی می‌شود.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: پنجه‌زنی
میزان مصرف: 60 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: محلول در آب آبیاری


برنامه غذایی گندم اولین آبیاری

عنصر پتاسیم با کنترل بیش از 50 آنزیم گیاهی، بر روی ساختمان فضایی آنزیم‌ها مؤثر بوده و فعالیت آنزیم‌ها را تسهیل می‌کند و باعث تسهیل جذب عناصر آهن، فسفر و عناصر کم‌مصرف می‌گردد.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: اولین آبیاری
میزان مصرف: 3-4 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: آبیاری


برنامه غذایی گندم

تأمین کنند تخصصی عنصر کلسیم در گیاهان در دوره‌های مختلف رشد همچنین سبب افزایش رشد بافت‌های گیاه باعث بهبود نفوذ آب در خاک و افزایش کشش دیواره سلولی و افزایش کیفیت سایز و بازار پسندی محصولات برداشت شده می‌شود.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: ساقه رفتن
میزان مصرف: 60 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: محلول‌پاشی

برنامه غذایی پسته

بهمن  ماه : کود سوپر پاور باعث افزایش مقاومت درخت در مقابل استرس های محیطی ، کارایی بسیار بالا در خاک های قلیایی ، تحریک میکرو ارگانیسم های سودمند شود و می تواند ph خاک را در دراز مدت به ویژه در خاک های شنی بهبود بخشد.

ادامه مطلب

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران 

مرداد ماه : ذخیره غذایی موجود در پیاز زعفران را افزایش داده و باعث افزایش تولید کلاله زعفران می شود و ویژگی های خاک را بهبود می بخشد.

ادامه مطلب

©1398 - تمامی حقوق برای شیمی گل محفوظ است. مدیریت سایت : نوین ادمین

X