دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی مهندس احمدی از برگزاری دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر خراسان رضوی خبر داد.

شرکت دانش بنیان شیمی گل فیض خراسان تعاونی برتر در سال 96 اعلام شد .

ضمن تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر و هفته ولایت و تقدیر وتشکر ازحضور جناب آقای مهندس کلانتری معاون محترم وزیر در امورتعاون که همیشه همراه و پشتیبان ما بوده اند و تقدیر و تشکر از جناب آقای  رشیدیان استاندار محترم خراسان رضوی که همواره پشتیبان ما و همراه مدیران بخش تعاون استان بوده اند و تقدیر و تشکر ا ز حضور پرشور  مدیران محترم شرکت های تعاونی و  اتحادیه ها که برای اولین بار  از 27 شهر استان قبول زحمت کردند و در جشنواره شرکت نمودند و تشکر از حضور مدیران محترم دستگاههای اجرایی و همکاران گرامی  مفتخریم دوازدهمین جشنواره تعاونی های برتر استان خراسان رضوی را با حضور مقامات کشوری و استانی، مدیران محترم شرکت های تعاونی استان، همچنین مدیران، روسای ستادی واجرایی وکارشناسان تعاون برگزار کنیم .تعاونی ها سازمان های مردمی هستند که در عین برخورداری از ویژگی های اقتصادی موسسات تجاری، دارای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی و انسانی بوده و می توانند مبین تلاش های دسته جمعی اعضا  برای نیل به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشند.

شبکه های تعاونی به عنوان نهضتی جهانی در جهت کمک به ارتقای جوامع بشری از جنبه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همواره موثر بوده و بستر مناسبی را برای ایجاد و گسترش اعتماد جمعی، توسعه هنجارهای تعامل و موفقیت کار گروهی فراهم می سازند. بر اساس نظر سازمان بین المللی کار (ILO)    این امیدواری وجود دارد که تعاونی ها در کشورهای در حال توسعه بتوانند در خصوص توسعه اشتغال، فقرزدایی  و گسترش عدالت اجتماعی  و در زمینه از بین بردن مشتقات ناشی از عوارض گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار و تعدیل ساختاری، کمک موثری ارائه نمایند. همچنین از تعاونی ها انتظار می رود تا درخصوص تأمین فرصت های شغلی و دستیابی افراد جویای کار به اشتغال پایدار موثر باشند. از دیگر مزایای تعاونی ها، ظرفیت های آن ها در ایفای برخی نقش های پرهزینه دولتی در زمینه هایی چون تولید کالاهای عمومی، نگهداری زیرساخت های عمرانی، تأمین منابع مالی خرد، سازماندهی شبکه های توزیع، ایجاد فرصت های اشتغال، تامین خدمات اجتماعی و نیز حمایت از بخش های روستایی و کشاورزی است. همچنین تعاونی ها قادرند درخصوص اجرای برنامه های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء سطح رفاه گروه های اجتماعی و دستیابی آن ها به منافع اجتماعی- اقتصادی پیشتاز باشند. در استان خراسان رضوی  بخش تعاونی مجموعه ای متشکل از بیش از هفت هزار شرکت و اتحادیه تعاونی فعال است و این شبکه گسترده از  این ظرفیت برخوردار است تا به یک نهضت تاثیرگذار در حیات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شود و به جایگاه مورد انتظار در قوانین و اسناد بخش تعاون دست یابد. تحقق این موضوع علاوه بر توجه به اصل ششم از اصول جهانی تعاون (همکاری بین تعاونی ها) نیازمند ارتقاء سطح کیفی و کمی تعاونی های موجود و توانمندسازی مدیریت تعاونی هاست.

هم اکنون که راهبردها و رویکردهای اجرایی دولت دوازدهم بیشترین همخوانی و نزدیکی را با مشی اعتدالی نهضت تعاونی دارد، شرایط کشور برای توسعه این بخش از اقتصاد از همیشه مناسب تر است. تحقق این هدف مستلزم نگاهی نو به ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاونی و اتخاذ روش های نو جهت ترویج فرهنگ تعاون و استفاده از این شبکه عظیم اجتماعی اقتصادی در مسیر ساماندهی بسیاری از چالش های کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است. از این رو نهادینه سازی فرهنگ تعاون و توسعه و ترویج این فرهنگ از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بایستی برای ترویج آن در میان آحاد جامعه از کلیه امکانات و ظرفیت های ممکن بهره جست. در راستای کمک به تحقق این هدف، جشنواره تعاونی های برتر جهت شناسایی الگوهای موفق و معرفی آن ها در سطح جامعه همچنین قدردانی از تلاش این تعاونی ها و تعاونگران برگزارمی شود.

جشنواره تعاونی های برتر در راستای شناسایی نمونه های موفق و برتر بخش تعاونی کشور و معرفی و الگوسازی این تعاونی ها در سطح جامعه و فعالان بخش تعاونی برگزار می شود. مطمئنا تعاونی های برتر و همت مدیران این تعاونی ها می تواند چراغ راهی باشند برای حرکت سایر تعاونگران در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به قله های موفقیت تا الگویی از فعالیت های موفق اقتصادی همراه با رعایت اصول و ارزش های اخلاقی و انسانی ارائه نماید.جهت شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون و به منظور فراهم نمودن زمینه‌های گسترش و ارتقای روحیه تعاونی و نمونه‌پروری در بخش‌های مختلف اقتصادی در کل کشور، ثبت نام دوازدهمین  جشنواره تعاونی‌های برتر از تاریخ 6شهریور لغایت 31 شهریور ماه سال 1396 انجام شد

در سال جاری بر اساس سیاست گذاری صورت گرفته علاوه بر توزیع مناسب انتخاب تعاونی های برتر از شهرستانها از گرایش های مختلف اعم از تامین نیاز تولیدکنندگان همانند شرکت تعاونی کشاورزی دامداران زبرخان و شرکت تعاونی مرغدران متشکل گناباد و همچنین کشاورزی آبزی پروری تایباد تعاونی هایی در زمینه مسکن ، خدمات ، دانش بنیان ، صنعتی دهیاری و… به عنوان تعاونی برتر استانی انتخاب شدند که امیدواریم سهم شهرستانها از انتخاب تعاونی برتر درسال آینده افزایش یابد .

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

بررسی اثر کودهای آلی ومیکروبی بر روی عملکرد واجزای عملکرد گیاه آفتاب گردان

به منظور مطالعه اثر باکتري هاي محرک رشد بر کيفيت دانه آفتابگردان (.Helianthus annus L) در راستاي کاهش مصرف کودهاي شيميايي، اصلاح خاک و بهبود وضعيت تغذيه اي گياه آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد در سال 1395 به اجرا در آمد. تيمار آزمايشي شامل باکترهای محرک رشد در 13 سطح) باسیلوس با آب مقطر(M1) ، پسودموناس با آب مقطر M2، تری دی کودرما با آب مقطر M3، باسیلوس باکود آلی اسیدی01M1، پسودوموناس با آب مقطر + باسیلوس +کودآلی اسیدی01M1M2، باسیلوس+ کودآلی قلیایی02M1 ، تری دی کورما+ کودآلی قلیایی02M3، شاهد، پسودوموناس باکودآلی قلیایی 02M2، تری دی کورما +کودآلی قلیایی 02M3، باسیلوس+پسودموناس M1M2، پسودوموناس با آب مقطر + باسیلوس +کودآلی قلیایی 02M1M2، 01M1 باسیلوس +کود آلی اسیدی( به اجرا در آمد.يشترين عملکرد دانه به عنوان با اهميت ترين صفت مورد بررسي در تيمار باکتری باسیلوس با میانگین 3516 کيلوگرم در هکتار که نسبت به شاهد 1500 کيلوگرم در هکتار، افزايش 50 درصدي را نشان داد. همچنين مشاهده شد کاربرد سطوح باکتریهای محرک رشد تاثير معني داري بر ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی اختلاف معنی دار در سطح 1% بودو وزن خشک طبق درسطح5%بود. و همچنین صفت شاخص سطح برگ و وزن صددانه از لحاظ آماری اختلاف معنی دار نبود. به طور کلی باکتری های محرک رشد نقش مفید و موثری در بهبود ویژگی های رشد، عملکرد و خصوصیت های کمی و کیفی آفتابگردان دارد.

مشاهده مقاله »

استعلام قیمت