برنامه غذایی گندم

برنامه غذایی گندم

کود آلی پلت در برنامه غذایی گندم نه‌تنها منبع ارزشمندی از عناصر غذایی پر مصر نظیر ازت، فسفر و گوگرد و هیومیک اسید و عناصر کم مصر مانند آهن، روی و مس و … است، بلکه با تشدید فعالیت‌های زیستی در باروری خاک بسیار مؤثر است.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: قبل از کاشت
میزان مصرف: 600 کیلوگرم در هکتار
نحوه مصرف: خاکی به همراه شخم

برنامه غذایی گندم قبل از کاشت

اسید هیومیک شیمی گل از معادن لیوناردیت استخراج می‌شود. این محصول ساختمان خاک را اصلاح نموده و سبب افزایش حاصلخیزی و نگهداری آب می‌شود. افزایش قدرت جوانه‌زنی بذر، توسعه و رشد ریشه، کاهش درجه بازبودن روزنه‌ها و کاهش تبخیر که سبب شادابی و تحریک رشد گیاه می‌شود در نهایت تمامی این عوامل موجب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه و محصول می‌گردد.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: بذر مال
میزان مصرف: 2-3 در یک تن بذر
نحوه مصرف: ترکیب با بذر

برنامه غذایی گندم بذرمال

کود آلی مایع فرتی پلاس در برنامه غذایی گندم با دارابودن درصد مناسبی از عناصر مختلف در کنار یکدیگر موجب تغذیه گیاهان زراعی و باعث، افزایش عملکرد و راندمان و افزایش مقاومت در برابر تنش‌ها اعم از تنش‌های آبیاری و دمایی می‌شود.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: پنجه‌زنی
میزان مصرف: 60 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: محلول در آب آبیاری

برنامه غذایی گندم پنجه زنی

عنصر پتاسیم با کنترل بیش از 50 آنزیم گیاهی، بر روی ساختمان فضایی آنزیم‌ها مؤثر بوده و فعالیت آنزیم‌ها را تسهیل می‌کند و باعث تسهیل جذب عناصر آهن، فسفر و عناصر کم‌مصرف می‌گردد.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: اولین آبیاری
میزان مصرف: 3-4 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: آبیاری

برنامه غذایی گندم اولین آبیاری

تأمین کنند تخصصی عنصر کلسیم در گیاهان در دوره‌های مختلف رشد همچنین سبب افزایش رشد بافت‌های گیاه باعث بهبود نفوذ آب در خاک و افزایش کشش دیواره سلولی و افزایش کیفیت سایز و بازار پسندی محصولات برداشت شده می‌شود.

نکات مهم در استفاده

مراحل رشد: ساقه رفتن
میزان مصرف: 60 لیتر در هکتار
نحوه مصرف: محلول‌پاشی

برنامه غذایی گندم

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

برنامه غذایی پنبه

برنامه غذایی پنبه

فروت ست z-n-b ترکیب مناسبی از عناصر ازت، روی و بر است. این کود در برنامه غذایی پنبه شرایطی را به وجود می‌آورد که عناصر غذایی موردنیاز برای سال آینده را ذخیره کند. استفاده از ترکیب سوپر میوه z-n-b در شروع فصل و هنگام تورم جوانه‌ها علاوه بر تأمین غذایی گیاهی موجب افزایش انرژی گیاه، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه‌های سالم می‌گردد.

مشاهده مقاله »

استعلام قیمت