برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران 

مرداد ماه : ذخیره غذایی موجود در پیاز زعفران را افزایش داده و باعث افزایش تولید کلاله زعفران می شود و ویژگی های خاک را بهبود می بخشد.

شهریور ماه : ضد عفونی کننده خاک است و باعث پیشگیری از بیماری های قارچی و جلوگیری از پوسیدگی پیاز زعفران می شود.  همچنین تامین کننده پتاس است که موجب بهبود عمل فتوسنتز می شود و باعث افزایش مقاومت نسبت به تنش های کم آبی و شوری می گردد.

مهر ماه : سبب افزایش قدرت جوانه زنی گل زعفران می گردد.

اسفند ماه : سبب رشد و توسعه بهتر ریشه جهت سال آینده ، افزایش مقاومت پیاز زعفران در مقابل تنش های دمایی ، آبی ، آفات و بیماری ها می گردد. همچنین سبب افزایش قدرت رویش و تثبیت در رشد جوانه انتهایی می گردد.

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

برنامه غذایی پنبه

برنامه غذایی پنبه

فروت ست z-n-b ترکیب مناسبی از عناصر ازت، روی و بر است. این کود در برنامه غذایی پنبه شرایطی را به وجود می‌آورد که عناصر غذایی موردنیاز برای سال آینده را ذخیره کند. استفاده از ترکیب سوپر میوه z-n-b در شروع فصل و هنگام تورم جوانه‌ها علاوه بر تأمین غذایی گیاهی موجب افزایش انرژی گیاه، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه‌های سالم می‌گردد.

مشاهده مقاله »

استعلام قیمت