گوگرد کلسیمی

گوگردکلسیمی فرتی پلاس محصولی متشکل از گوگرد و کلسیم می‌باشدکه ضمن تامین گوگرد وکلسیم مورد نیاز گیاه می‌تواند موجب سبزینگی گیاهانبه تنباکو،پنبه و ذرتشود.
این محصول برطرف کننده کمبودهای ناشی از گوگرد،کلسیم با قابلیت جذب بالا در گیاه می‌باشد همچنین سبب اصلاح زمین های شور و افزایش جذب عناصر می‌شود.
کلسیم به طور کلی قابلیت جذب پایینی داردکه بیشترین دلیل آن اصلاح و درصد بالای پی اچ خاک است.همراهی گوگرد وکلیسیم باعث می‌شود پی اچ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند وبه جذب بیشتر کلسیم در گیاه کمک می‌کند.

معرفی محصول

گوگردکلسیمی شیمی گل :

گوگردکلسیمی فرتی پلاس محصولی متشکل از گوگرد و کلسیم می‌باشدکه ضمن تامین گوگرد وکلسیم مورد نیاز گیاه می‌تواند موجب سبزینگی گیاهانبه تنباکو،پنبه و ذرتشود.
این محصول برطرف کننده کمبودهای ناشی از گوگرد،کلسیم با قابلیت جذب بالا در گیاه می‌باشد همچنین سبب اصلاح زمین های شور و افزایش جذب عناصر می‌شود.
کلسیم به طور کلی قابلیت جذب پایینی داردکه بیشترین دلیل آن اصلاح و درصد بالای پی اچ خاک است.همراهی گوگرد وکلیسیم باعث می‌شود پی اچ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند وبه جذب بیشتر کلسیم در گیاه کمک می‌کند.

مزایای گوگرد کلسیم فرتی پلاس :

  • مبارزه با بیماری های قارچی واصلاح زمین های شور
  • منبع تامین عنصر کلسیم و گوگرد
  • استحکام وبهبود کیفیت میوه
  • مبارزه با آفات

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

استعلام قیمت