کاربامید اسید

کاربامید اسید یک محصول اسیدی بسیار قوی با پی اچ کمتر از یک می‌باشد که حاوی گوگرد و نیتروژن است که نقش اصلی آن اصلاح خاک می‌باشد.این محصول که به خاطر
داشتن یون سولفات و پی اچ پایین موجب خنثی شدن آهک خاک و آزاد سازی کلسیم می‌شود که این کلسیم جانشین سدیم خاک شده و سدیم ازاد شده با یون سولفات تشکیل سولفات سدیم می‌دهد که این ترکیب به خاطر محلول درآب بودن با انجام آبیاری شسته شده و به عمق های پایین تر زمین رفته و شوری خاک اطراف ریشه را به طور چشمگیر وموثری کاهش می‌دهد.
وجود فرم خاصی از نیتروژن در این محصول باعث می‌شودکه نیتروژن در مدت زمان بیشتری در اختیار گیاه قرار بگیرد و در برابر تبخیر وشستشو مقاومت کند همچنین باعدم آزادسازی امونیاک سمیتی برای ریشه گیاهان ایجاد نمی‌کند.
یکی دیگر از مزایای عالی کاربامید اسید خنثی سازی بی کربنات موجود در آب می‌باشد که باعث افزایش جذب عناصر ریزمغذی مانند آهن،روی ،منگنز و…در گیاه می‌شود.این محصول اسیدی فاقد هرگونه خورندگی بر پوسن انسان بوده و خورندگی آن برفلزات تا 95% کاهش پیدا کرده است.

معرفی محصول

اثرات کاربامید در خاک کشاورزی:

کاربامید اسید یک محصول اسیدی بسیار قوی با پی اچ کمتر از یک می‌باشد. این محصول حاوی گوگرد و نیتروژن است. نقش اصلی آن اصلاح خاک می‌باشد. این محصول که به خاطر داشتن یون سولفات و پی اچ پایین موجب خنثی شدن آهک خاک و آزاد سازی کلسیم می‌شود. کلسیم جانشین سدیم خاک شده و سدیم ازاد شده با یون سولفات تشکیل سولفات سدیم می‌دهد. ترکیب به دست آمده به خاطر محلول درآب بودن با انجام آبیاری شسته شده و به عمق های پایین تر زمین می رود. به این ترتیب شوری خاک اطراف ریشه را به طور چشمگیر و موثری کاهش می‌دهد.
وجود فرم خاصی از نیتروژن در این محصول باعث می‌شودکه نیتروژن در مدت زمان بیشتری در اختیار گیاه قرار بگیرد و در برابر تبخیر وشستشو مقاومت کند همچنین باعدم آزادسازی امونیاک سمیتی برای ریشه گیاهان ایجاد نمی‌کند.
یکی دیگر از مزایای عالی کاربامید اسید خنثی سازی بی کربنات موجود در آب می‌باشد که باعث افزایش جذب عناصر ریزمغذی مانند آهن،روی ،منگنز و…در گیاه می‌شود.این محصول اسیدی فاقد هرگونه خورندگی بر پوست انسان بوده و خورندگی آن برفلزات تا 95% کاهش پیدا کرده است.

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط با کارشناسان فروش

09154211029

استعلام قیمت