گالری تصاویر

حضور شیمی گل در نمایشگاه بین المللی مشهد

حضور شرکت شیمی گل در نمایشگاه بین المللی مشهد (ماشین آلات ، نهاد های کشاورزی و آبیاری) در روز سه شنبه از تاریخ 5 تا 8 بهمن ماه.

در این نمایشگاه پذیرای همکاران و کارشناسان باتجربه و خبره از تمامی نقاط کشور بودیم.

همچنین پذیرای میهمانان عزیزی از کشورهای ترکیه و اسپانیا بودیم که برای بازدید و عقد قرارداد، در غرفه شرکت شیمی گل خراسان حضور داشتند.